Psycholog online dr Joanna Piekarska

Psychoterapia indywidualna
Warszawa Wola i Online

Zapraszam na profesjonalną psychoterapię indywidualną, prowadzoną w podejściu humanistyczno-doświadczeniowym. Pracuję tylko z osobami dorosłymi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Do każdej osoby podchodzę indywidualnie, dobierając dla niej najbardziej odpowiednie techniki pracy terapeutycznej.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ

Skutki traumy

Prowadzę terapię osób, które zmagają się ze skutkami doświadczenia traumy i traumy złożonej: PTSD, cPTSD, syndromem DDA/DDD, przedłużającą się żałobą. Terapię prowadzę zgodnie z aktualną wiedzą o traumie i z uważnością, by nie doszło do retraumatyzacji.

Emocje

Emocje Cię przytłaczają, wymykają Ci się spod kontroli, nie rozumiesz ich? Na sesjach nauczysz się rozpoznawać swoje stany emocjonalne, okazywać je, zastępować nieadekwatne i zbyt silne reakcje emocjonalne emocjami pożądanymi w danej sytuacji.

Depresja

Pomagam wyjść z utrzymującego się zbyt długo stanu obniżonego nastroju, depresji. Pomagam odzyskać energię i radość życia.

Zaburzenia lękowe

Możesz skorzystać z terapii u mnie, jeśli towarzyszy Ci ciągły niepokój, zamartwiasz się, masz ataki paniki, brakuje Ci poczucia bezpieczeństwa, lęk powoduje, że wycofujesz się z codziennych aktywności, zmagasz się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD).

Relacja ze sobą

Terapia u mnie pomoże Ci podnieść swoją samoocenę. Nauczysz się zauważać i asertywnie komunikować swoje potrzeby. Pozbędziesz się nadmiernego samokrytycyzmu i tendencji do poświęcania się dla innych kosztem siebie. Nauczysz się dbania o siebie - swoje potrzeby i swój dobrostan emocjonalny bez naruszania praw innych.

Relacje z innymi

W terapii możesz pracować nad trudnościami, których doświadczasz w relacji z innymi, np.: trudności w stawianiu granic, przekraczanie granic innych, problemy w komunikacji, trudności w zbudowaniu stałego związku.

Wypalenie

Profesjonalna terapia może być potrzebna, gdy w pracy doświadczasz ciągłego stresu, jesteś ofiarą mobbingu, wypaliła(e)ś się zawodowo lub czujesz, że grozi Ci wypalenie zawodowe.

Motywacja

Na sesjach psychoterapii możemy pracować także z problemem motywacji, m.in.: tendencją do odkładania zadań na później, porzucanie projektów i zadań, trudności w dochodzeniu do wybranego celu.

Jak często odbywają się sesje psychoterapii?

Sesje odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie w ustalonym dniu tygodnia o ustalonej godzinie. W podejściu humanistyczno-doświadczeniowym, w którym pracuję, sesje terapeutyczne prowadzone co dwa tygodnie są również skuteczne. Spotkania co tydzień są bardziej wskazane na początku terapii, zwłaszcza wówczas, gdy istniejące problemy w znacznym stopniu utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Jak długo trwa psychoterapia indywidualna?

Czas trwania psychoterapii zależy od kilku czynników. Są to m.in. specyfika istniejącego problemu, liczba problemów i trudności, indywidualna gotowość i możliwość wprowadzania zmian przez Klienta/Pacjenta. Znaczenie mają także stosowane techniki psychoterapeutyczne. W nurcie psychoterapii, w którym pracuję, wykorzystujemy techniki, które umożliwiają dokonywanie znaczących i trwałych zmian w stosunkowo krótkim czasie. Choć nie da się przewiedzieć dokładnego czasu trwania terapii, istotne i trwałe zmiany często pojawiają się już po okresie ok. 3 miesięcy cotygodniowych spotkań.

Zawsze, kiedy jest to możliwe, staram się pracować krótkoterminowo. Jednak możliwa jest u mnie także terapia długoterminowa. Niektóre osoby, np. mające syndrom DDA/DDD, objawy traumy złożonej (cPTSD) czy zaburzenia osobowości, mogą potrzebować terapii długoterminowej, by wprowadzić pożądane przez siebie i trwałe zmiany w swoim życiu i swoim funkcjonowaniu.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA WARSZAWA WOLA I ONLINE

Czas trwania jednej sesji: 60 min.
Cena jednej sesji online lub w gabinecie: 200 zł

Miejsce spotkań:
Online przez komunikator Skype lub Teams przy włączonej kamerze
W gabinecie: Warszawa Wola, ul. Żelazna 76 lok. 35 (piętro II, klatka II)

Scroll to Top